Annonse

Ny frist på høring om endringer i forskrift om tilskudd til filmformidling

NFI foreslår å opprette en ny ordning for tilskudd til distribusjon av kvalitetsfilm, som også omfatter distribusjon av nye norske kvalitetsfilmer. Ordningen skal erstatte dagens ordning for Lokale kinotiltak.

Norsk filminstitutt sender på høring forslag til endringer i forskrift 12. oktober 2016 nr. 1209: «Forskrift om tilskudd til filmdistribusjon», og forslag til endringer i strukturen i filmdistribusjonsordningene.

Forslaget følger opp de filmpolitiske målene om å stimulere til et mangfoldig og tilgjengelig tilbud av audiovisuelt innhold av høy kvalitet og å bidra til formidling av audiovisuelt innhold av høy kvalitet på norsk og samisk. Forslaget følger og bygger på NFIs strategiske satsingsområde for å fremme kulturmøtet mellom mennesker. Høringsfristen er satt til 15. mai 2024.

Hovedformålet med den foreslåtte endringen er å styrke norsk film- og kinokultur og fremme kulturmøter mellom mennesker.

Last ned høringsnotatet her

På denne bakgrunn foreslår NFI å opprette en ny ordning for tilskudd til distribusjon av kvalitetsfilm, som også omfatter distribusjon av nye norske kvalitetsfilmer. Ordningen skal erstatte dagens ordning for Lokale kinotiltak.

Videre foreslår NFI å slå sammen ordningene for nasjonale profileringstiltak og kompetansehevende tiltak for pedagoger og formidlere til en ny ordning for tilskudd til næringsutvikling. Til slutt foreslår NFI endringer i distribusjonstilskuddet for kvalitetsfilm, ved å avvikle ekspertutvalget i ordningen og gjøre vilkårene for tilskudd klarere og mer forutsigbare.

Den foreslåtte endringen legger opp til endringer i filmdistribusjonsforskriften §§ 3, 4 og 12.

Høringssvar sendes til post[@]nfi.no med kopi til marianne.hjerpseth[@]nfi.no Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert på våre nettsider.

Annonse
Skroll til toppen