Annonse

Skal lage nytt veikart for kreativ næring

Næringsminister Jan Christian Vestre og kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery starter opp arbeidet med et nytt veikart for kreativ næring.

– Kreativ næring er i vekst internasjonalt. Med et rikt kulturliv og sterke teknologiske miljøer, har Norge gode forutsetninger for økt verdiskaping og eksport fra disse næringene. Kreativ næring spiller også en sentral rolle i grønn og digital omstilling. Vi er avhengig av nytenkning og innovasjon for å kunne omstille oss fremover, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Kreativ næring omfatter blant annet visuell kunst, utøvende kunst, dataspill, arkitektur og design. Kreativ næring er stadig voksende. Næringen står for en verdiskaping på om lag 52 milliarder kroner, og sysselsetter over 90.000 personer i Norge.

Har stort potensial

– Kultursektoren har et stort næringspotensial, og med veikartet øker regjeringen ambisjonene, for å styrke verdiskapingen, lønnsomheten, sysselsettingen og eksporten i næringen. Jeg håper aktørene vil komme med gode innspill til arbeidet, slik at vi sammen kan styrke den kreative næringen i Norge, og sørge for at norsk kunst og kultur når ut til et større publikum, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Veikartet skal vise regjeringens innsats for å øke den samlede verdiskapingen i kreativ næring, bidra til bærekraftige arbeidsplasser og økt lønnsomhet og eksport i næringen. Veikartet skal gjennomgå status for næringen i dag, vise regjeringens ambisjoner og mål fremover og hvordan rammebetingelser og utvalgte innsatsområder kan bidra til å nå målene.

– Vi ønsker å involvere bransjen og relevante organisasjoner i arbeidet med veikartet. Det innebærer at vi i løpet av kort tid vil invitere til innspillsmøter for å få konkrete innspill og råd, sier Vestre.

Kreativ næring trenger at den brede næringspolitikken, kulturpolitikken, finanspolitikken og andre rammebetingelser virker godt sammen. Veikartet skal derfor utarbeides i samarbeid mellom flere departementer.

Annonse
Skroll til toppen