Annonse

Søk støtte til lokale kinotiltak

NFI gir prosjekttilskudd til aktiviteter som gir økt bredde og kvalitet i filmtilbudet på den lokale kinoen, og markedsføring av disse. Denne tilskuddsordningen henvender seg til etablerte kinoer i Norge med visning av film som hovedformål.

Dette kan du søke om
Du kan søke om prosjekttilskudd til aktiviteter som gir økt bredde og kvalitet i filmtilbudet på den lokale kinoen, og markedsføring av disse.

Hvem kan søke
Alle etablerte kinoer i Norge med visning av film som hovedformål, og betaler avgift i henhold til §3-1 i forskrift om film og videogram.

Vilkår for tilskudd
Du må levere fullstendig søknad innen søknadsfristens utløp.
Tiltakets startdato må være minst to måneder etter søknadsfrist.
Søknaden må være på norsk og sendes inn gjennom NFIs søknadsportal.

Viktige krav til søknaden ​​​​​​​
Kort informasjon om kinovirksomheten, samt opplysninger om kvalifikasjon og kompetanse til nøkkelpersoner i prosjektet

Prosjektbeskrivelse
Budsjett, der alle kostnader er spesifisert, og hvor det tydelig kommer frem hvilke kostnader du søker NFI om tilskudd til å dekke
Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert. Dette inkluderer billettinntekter og andre salgsinntekter direkte knyttet til tiltaket

Søknadsfristen er 13. sep. 2023 kl. 12.00

Informasjon og søkndsskjema finner du her

Annonse
Skroll til toppen