Annonse

Uttalelse om Amandaprisen

Vi viser til brev fra Norsk filminstitutt (NFI) til Amandakomiteens medlemmer 29.08.23 med påfølgende utspill i media. Bransjerådet for film mener det er ryddig og riktig av NFI å tre ut av Amandakomiteen.

Som offentlig tilskuddsgiver er det uheldig at NFI samtidig er en aktør i å fastsette kriteriene for bransjens egen pris.

Amandakomiteen har og har hatt løpende diskusjoner om både priskategorier og visningsplattformer. I komiteens møte i april 2023 ble det besluttet og referatført at denne diskusjonen skulle tas opp igjen rett etter årets prisutdeling. Kriteriene for prisen må revideres på høsten, forut for juryens arbeid. Denne beslutningen stilte NFI seg bak i samme møte.

Bransjerådet stiller seg derfor undrende til at NFI nå velger å trekke seg “i protest” mot en varslet og omforent prosess som starter på komiteens neste møte 7. september.

NFI argumenterer altså mot bedre vitende når det i brevet til komiteens medlemmer begrunnes med at diskusjonen er forhåndskonkludert som følge av en uttalelse i media. I samme brev varsler NFI at de tar sitt økonomiske tilskudd til prisutdelingen opp til vurdering. Dette fremstår som at NFI nettopp ønsker å diktere hvilke kriterier bransjen legger til grunn for prisen.

Bransjerådets organisasjoner har alle medlemmer som jobber med en stor bredde av audiovisuelle produksjoner for alle plattformer. Vi er stolte over disse og det de oppnår både på kino, TV og strømmetjenester. Vi har derfor hele tiden holdt debatten om den nasjonale filmprisen Amandas utvelgelseskriterier levende og ser frem til konstruktive og nyanserte diskusjoner i komiteens evalueringsarbeid.

Bransjerådet for film

Dramatikerforbundet – Norsk filmforbund – Norsk Skuespillerforbund – Norske Filmregissører VIRKE Produsentforeningen – Norske Filmdistributørers Forening – Film & Kino

Annonse
Skroll til toppen