Annonse

Årbøker

I  årbøkene samler vi tall for kinobesøket og hvordan det utvikler seg.  Årbøkene har også  oversikt over Kino-Norge; hvor mange kinoer det er i landet, om kjeder og grupperinger. Og det er tall for  årets filmer; hvor mange, hvor de kommer fra og hvilken er mest sett.

Årbok 2022

Årbok  2021

Årbok 2020

Årbok 2019

Årbok 2018

Årbok 2017

Årbok 2016

Årbok 2015

Årbok 2014

Årbok 2013

Årbok 2012

Årbok 2011

Årbok 2010

Årbok 2009

Årbok 2008

Årbok 2003

Årbok 2002

Årbok 2001

Annonse
Skroll til toppen